Sarawak ID|Register
Polls

Soalan Lazim (FAQ)

[+] 1. Berapa lamakah tempoh membaharui lesen senapang patah?
[+] 2. Berapa lamakah senapang patah perlu diperiksa?
[+] 3. Selain dari waris, siapakah yang perlu hadir untuk urusan Probet?
[+] 4. Berapa lama tempoh pengeluaran Sijil Pendaftaran Perniagaan oleh Pejabat Daerah Miri?
[+] 5. Berapakah bayaran yang perlu bagi setiap pendaftaran Perniagaan?
[+] 6. Siapakah yang perlu hadir untuk urusan Pengangkatan Anak?
[+] 7. Adakah perlu untuk anak angkat (kanak - kanak) hadir ke Pejabat Daerah Miri?
[+] 8. Bagaimanakah cara mendapatkan permit membeli peluru?
[+] 9. Perlukah semua waris hadir ke Pejabat Daerah Miri untuk urusan Probet?