Sarawak ID|Register

Akses Kurangan Upaya W3C

Portal menyediakan kemudahan untuk membantu mereka yang memerlukan sedikit ubahsuai kepada kandungan portal ini supaya dapat dibaca dalam keadaan yang terbaik. Ini untuk memenuhi matlamat W3C Web Accessibility Initiative (WAI) yang mana untuk menjadikan laman web / portal boleh diakses oleh Orang Kurang Upaya (OKU) dengan kemudahan yang bersesuaian.

Antara kemudahan yang disediakan pada masa ini ialah :

Pengubah saiz tulisan
Ubah saiz tulisan menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil untuk memudahkan bacaan anda. Anda boleh menjumpainya pada penjuru atas-kanan di sebelah 'banner'.

Pemilihan warna
Tukar warna tema portal untuk memudahkan bacaan mereka yang mempunyai masalah penglihatan ataupun buta warna. Pilihan terdapat pada penjuru kanan 'banner' di bawah pilihan bahasa.

Pembaca teks
Membaca teks yang terdapat di dalam portal ini, terutamanya ucapan, berita serta beberapa lagi kandungan yang lain. Pembaca teks tersebut akan menghasilkan bunyi yang dijana secara automatik supaya mereka yang tidak dapat membaca dengan jelas maklumat yang dipaparkan dapat mendengarnya. Anda boleh, samada menggunakan:

(a) Pembaca teks dalaman - Semasa melayari portal ini, anda akan menemui ikon  pada penjuru-atas kanan kotak kandungan tersebut. Klik padanya dan satu kotak baru akan muncul. Sila tunggu sebentar sementara kotak tersebut sedang di'load'. Anda boleh mendengar suara pembaca teks sejurus selepas ianya selesai dijana. Sila ambil perhatian bahawa masa menunggu akan menjadi lebih lama sekiranya teks yang hendak diproses lebih panjang. Sila ambil perhatian juga, bahawa sebutan yang terhasil tidaklah sesempurna ucapan manusia dan buat masa ini ia hanya menyebut perkataan Bahasa Inggeris dengan betul.

atau

(b) Pembaca teks '3rd Party' - Gunakan pembaca teks seperti Text-Speech, Speakonia, ReadPlease dan lain-lain .