Sarawak ID|Register

Fungsi Residen Miri

Pentadbiran Bahagian Miri

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

 • Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia;
  • Urusan susun atur pejabat & surat menyurat
  • Urusan Kemajuan Kerjaya Pegawai
  • Urusan Penempatan Pegawai
  • Urusan Tindakan Tatatertib
  • Urusan Latihan (dalaman & luaran)
  • Selaku HR Focal Pejabat Residen
  • Urusan Rekod Perkhidmatan Pegawai
  • Urusan Hal Ehwal & Kebajikan Pegawai
  • Pentadbiran Kewangan & Akaun;
 • Pemegang Waran (Warrant holder)
 • Urusan Penyediaan Bajet Jabatan
 • Urusan Pengagihan Peruntukan kepada Pejabat Daerah & Pejabat Daerah Kecil
 • Urusan Penyeliaan Perbelanjaan & Pembayaran Peruntukan Kewangan Jabatan & Agensi luar
 • Mengawal Perbelanjaan & Kewangan Pejabat
 • Urusan Am Kewangan & Perakuan
 • Urusan Pemberi Pinjam Wang
 • Mengurus Hal Ehwal Kenderaan; Tugas-tugas Sekretariat Bagi
 • Jawatankuasa /Aktiviti; Amalan Kualiti; Pengurusan ICT Perundangan;
 • Memantau penggunaan kenderaan & kad inden
 • Setiausaha Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Bersama PRM
 • Setiausaha Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan
 • Urusetia Lembaga Perolehan (Persekutuan/Negeri) Bahagian Miri
 • Pengerusi pembuka tender/sebutharga Bahagian Miri
 • Urusetia dalam acara, mesyuarat & sebagainya
 • Sebagai Jawatankuasa Pemandu Kualiti & Produktiviti
 • Koordinator Amalan 5S PRM
 • Selaku Pegawai Kualiti MS ISO9001:2000
 • Webmaster Jabatan
 • Mahkamah Bumiputera
 • Pengeluaran Permit (Bario/Brunei)
 • Urusetia Perkahwinan Khas Bukan Islam
 • Majistret Kelas 2

Bahagian Pembangunan

 SEKSYEN PERANCANGAN

 • Pelan Pembangunan Bahagian
 • Perancangan Projek-Projek RMK9
 • Perancangan Projek-Projek MRP
 • Urusetia JK Pembangunan Bahagian
 • Urusetia JK Pertapakan Projek
 • Urusetia JK Perolehan Projek-Projek Khas (Kem. Kewangan Malaysia)
 • Urusetia JK Pertandingan Rumah Panjang & Kampung
 • Urusetia Hal Ehwal Penan
 • Urusetia Miri Strategic Plan
 • Urusetia Projek RGC & VIDP
 • Urusetia Pasukan Petugas Pelancongan
 • Urusetia ICZM – MISPA
 • Urusetia Bandaraya Sejahtera
 • Urusetia Peranginan
 • Urusetia Sungai & Pantai
 • Urusetia Rezab Kampung
 • Urusetia Totally Protected Area (TPA)
 • Urusetia Permanent Forest Reserve
 • Urusetia CRAB (Sampadan)
 • Urusetia Kajian Bandar & Wilayah
 • Urusetia EIA/EMP
 • Urusetia JK PPRT/PKR
 • Pengurusan JKKK

 

SEKSYEN PEMANTAUAN

 • Pemantauan & Penilaian Projek RMK9
 • Pemantauan & Penilaian Projek MRP
 • Laporan Prestasi Projek (RMK9, MRP & Projek Khas)
 • Laporan Projek Siap
 • Laporan Status Perlaksanaan Projek
 • Urusetia DDC
 • Urusetia PMS & DPMS
 • Urusetia JK Keselamatan Bahagian
 • Urusetia JK Bencana Alam
 • Urusetia Pertikaian Tanah (NCR)
 • Urusetia Keselamatan Bahagian
 • Urusetia JK Keselamatan Jalan Raya
 • Urusetia Data & Maklumat Pembangunan Bhg
 • Urusetia Penempatan Setinggan