Sarawak ID|Register
Polls

Homestay Kampung Kuala Sibuti, Bekenu

Homestay Kampung Kuala Sibuti terletak di kawasan kuala sungai Sibuti. Kampung ini mengambil masa satu jam perjalanan dari Miri. Terdapat 16 keluarga menyertai program ini. Program ini di bawah penyeliaan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM). Penyelaras program ini adalah En. Ismandi bin Rambli (0194686828).