Pejabat Daerah Marudi

Laman Web Rasmi Pejabat Pentadbiran Bahagian Miri

picture
 

Projek Kecil Luar Bandar


PERMOHONAN PROJEK KECIL LUAR BANDAR SEPERTI BERIKUT:
1)   Jalan Kampung
2)   Jalan Perhubungan Desa/Jalan Luar Bandar
3)   Jambatan/Jeti/Titi
4)   Wharf Terapung
5)   Parti Konkrit
6)   Merata Tapak Bangunan
7)   Projek Tangki 1Malaysia/Bekalan Air Luar Bandar
8)   Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar
9)   Balairaya
10) Dewan Serbaguna
11) Gelanggang Sukan
12) Lain-lain yang berkenaan
13) Projek Grant MRP - memaklumkan/menulis terus kepada wakil rakyat yang berkenaan

BAGAIMANA MEMOHON PROJEK, KEPADA SIAPA DAN OLEH SIAPA BOLEH MEMOHON
1) Menulis surat permohonan beserta spek projek kepada wakil rakyat/YB
2) Menulis surat permohonan beserta spek projek kepada Pegawai Daerah/DO
3) Permohonan hendaklah dimajukan oleh/melalui Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Kampung

***SPEK projek adalah merujuk kepada "kos, jarak, pelan, lokasi" projek berkenaan. Contohnya jika JKKK1 mohon projek jalan kampung, spek projek secara ringkasnya adalah merujuk kepada "berapakah panjang/jarak jalan tersebut, berapakan lebar jalan tersebut, berapakan anggaran ketebalan jalan tersebut, berapakan kos anggaran jalan tersebut jika berkenaan" kamudiannya disertakan dengan pelan lukisan lokasi jalan yang hedak dipohon/dibina.