Archived Polls

Q: Pelayan Web apakah yang utama digunakan?
Q: Adakah anda ingin SarawakNet dan mySCS mesra kepada telefon pintar dan tablet?
Q: Apakah saluran capaian perkhidmatan mobil Kerajaan Negeri yang anda gemari?
Q: Tahap kepuasan anda terhadap perkhidmatan laman web kami?