PIAGAM PELANGGAN

 

PIAGAM PELANGGAN


PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT RESIDEN BAHAGIAN MIRI

Kami Berusaha Akan Memberi Perkhidmatan Yang Mesra Dan Terbaik Kepada Sesiapa Sahaja Yang Memerlukan Perkhidmatan Kami Seperti Berikut :
 
BIL PERKARA
1 Permohonan Lesen Perkahwinan Sivil Khas yang disertakan dokumen yang lengkap akan disiapkan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
2 Proses Pengeluaran Lesen Pungutan Awam berserta dokumen lengkap disiapkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
3 Keputusan Permohonan Lesen Sabong Ayam dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
4 Permohonan Lesen Baharu dan Permit Iklan Baharu Kredit Komuniti yang disertakan dokumen yang lengkap akan diluluskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja.
5 Permohonan Pembaharuan Lesen dan Permit Iklan Kredit Komuniti akan diluluskan dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas ditandatangani oleh Timbalan Pendaftar Kredit Komuniti.
6 Permohonan Pindah Hak Milik Senapang Patah yang disertakan dokumen lengkap diputuskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja.
7 Proses Permohonan Kes Rayuan ke Mahkamah Bumiputera Residen diuruskan dalam tempoh enam (6) bulan.
8 Pembayaran kepada pembekal dilakukan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
9 Penyelarasan bantuan bencana kepada mangsa diuruskan dalam tempoh satu (1) hari setelah menerima laporan atau aduan berlakunya bencana.
10 Keputusan Lembaga Perumahan Kerajaan (Negeri) dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja setelah Lembaga bermesyuarat.
11 Keputusan mengenai tempahan Bilik Mesyuarat/Kenderaan/Rumah Rehat dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh satu (1) hari bekerja.