VISI & MISI

 

VISI & MISI


Visi

Bahagian Miri Yang Maju Dari Segi Sosio-Ekonomi Menjelang 2030

Misi

Memajukan Pembangunan Sosio-Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat Didalam Bahagian Miri