Pejabat Daerah Marudi

Laman Web Rasmi Pejabat Pentadbiran Bahagian Miri

picture
 

E-Kasih


eKASIH

Program bantuan rakyat termiskin dan miskin di Daerah ini banyak dibantu melalui sistem pengenalan eKasih iaitu satu sistem data base atau pengkalan data untuk merekod dan mengenalpasti penduduk miskin khususnya miskin tegar untuk diberi pelbagai jenis bantuan ekonomi, modal insan, pendidikan, bantuan makanan, bantuan bina baru rumah dan baikpulih rumah dan kemahiran serta banyak lagi.

Jenis-jenis Bantuan Pembasmian Kemiskinan

 1. Program Bantuan Rumah (PBR)
1.1) Bina Baru (BB)
1.2) Baikpulih (BP)

 2. Program Bantuan 1AZAM (Akhiri Zaman Miskin)
2.1) AZAM Tani
2.2) AZAM Khidmat
2.3) AZAM Niaga
2.4) AZAM Kerja

Jenis-jenis Permohonan Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR)

1. Program Peningkatan Pendapatan (PPP)
2. Skim Pertanian
3. Skim Ternakan (ayam, ikan, itik, dll)
4. Program Kemahiran & Latihan Kerjaya (PLKK)
5. Latihan Penyediaan Makanan
6. Latihan Jahitan
7. Lain-lain Latihan yang berkenaan

Cara Memohon:
Berjumpa dengan pegawai berikut di bawah di Pejabat Daerah untuk dapatkan Borang eKasih dan untuk perhatian lanjut pejabat. Semasa perjumpaan tersenut sila bawa bersama dokumen berikut:
     1) Salinan kad pengenalan (IC) pemohon
     2) Salinan kad pengenalan/sijil lahir ahli keluarga pemohon
     3) Lain-lain seperti gambar keadaan rumah/tempat kediaman dan lain-lain (jika berkenaan)

Syarat Permohonan:
Pemohon dari keluarga "miskin tegar/sangat miskin", "miskin" tiada berdapatan, hidup susah serta amat memerlukan bantuan dan sokongan Kerajaan.

Kelulusan untuk Pertimbangan kementerian KKLW / KPLB:
Adalah tertaluk kepada keputusan Mesyuarat Focus Group Daerah yang dipengerusikan oleh Pegawai Daerah serta dihadiri oleh ketua-ketua Masyarakat dan Ketua Kaum, ketua Jabatan & Agensi yang berkenaan.

 

Nama Pegawai Bertanggungjawab Pejabat No. Untuk Dihubungi

Pejabat Daerah Miri 085-411841
SAO Ashard Bin Samshu
Pejabat Daerah Niah
085-719002
SAO Philip Abeng Matthew Nyalipan
Pejabat Daerah Kecil Niah 085-738233
SAO Reagan Edwin
Pejabat Daerah Marudi 085-755211
SAO Louis Michael Balau
Pejabat Daerah Telang Usan
085-779422 / 085-779423
SAO Jamilah Bt Omar
Pejabat Daerah Beluru
0111-8184523