Pejabat Daerah Miri

Laman Web Rasmi Pejabat Pentadbiran Bahagian Miri

 

Profail Daerah Miri


PEGAWAI DAN KAKITANGAN PENTADBIRAN

Keluasan : 26,777km2
Bil Penduduk : 300,543
Residen :         Abdul Aziz Bin Mohd Yusuf
Pemangku Pegawai Daerah : Siti Rohanie Binti Yusof
Bil. Pegawai & Kakitangan Pejabat Daerah Miri : 20 Orang (termasuk CBG)
  9 Orang (Pej. Daerah Kecil Sibuti)
  12 Orang (Pej. Daerah Kecil Niah)
Bil Ketua Masyarakat : 22 Orang
Bil. Ketua Kaum : 40 Orang
Bil. Pejabat Persekutuan di Miri : 43
Bil. Pejabat Kerajaan Negeri : 13

Kaum Jumlah
Melayu 54,688
Iban 88,385
Bidayuh 3,865
Melanau 9,277
Bumiputera Lain 32,553
Cina 80,945
India 1,217
Lain-Lain 1,687
Bukan Warganegara 27,926
Jumlah Penduduk 300,543
KEMUDAHAN KESIHATAN     KEMUDAHAN PENDIDIKAN     KEMUDAHAN BEKALAN ELEKTRIK  
Hospital Kerajaan
: 1 Buah   Universiti
: 1 Buah   Hidro : 511 Pengguna
Hospital Swasta
: 2 Buah   Institut Pendidikan Guru
: 1 Buah   Diesel : 2,728 Pengguna
Poliklinik
: 2 Buah   Sekolah Menengah
: 13 Buah   Gas Cecair : 56,387 Pengguna
Klinik Kesihatan
: 9 Buah   Sekolah Vokasional
: 3 Buah      
Klinik Swasta
: 36 Buah   Sekolah Rendah
: 82 Buah      
Klinik Pergigian
: 8 Buah            
Klinik 1 Malaysia
: 3 Buah            

 

POLITIK  
1. Y.B. Encik Lukanisman Awang Sauni (P.218 Sibuti)  
2. Y.B. Dr. Michael Teo Yu Keng (P.219 Miri)  
3. Y.B. Datuk Hajah Rosey Binti Haji Yunus (N.71 Bekenu)  
4. Y.B. Dr. Ripin Bin Lamat (N.72 Lambir)  
5. Y.B. Datuk Sebastian Ting Chiew Yew (N.73 Piasau)  
6. Y.B. Encik Adam Yii Siew Sang (N.74 Pujut)  
7. Y.B. Dato Sri Lee Kim Shin (N.75 Senadin)