Pejabat Daerah Miri

Laman Web Rasmi Pejabat Pentadbiran Bahagian Miri

 

Pendaftaran Perniagaan


Syarat & Tatacara Permohonan Pendaftaran Perniagaan:

1. Borang (R22) Borang Pendaftaran Perniagaan yang lengkap diisi, sila dapatkan Borang R22 di Kaunter Pejabat Daerah berkenaan.

2. Salinan kad pengenalan pemohon (untuk setiap pemegang syer),

3. Surat Perjanjian Sewa/Beli antara pemilik & Penyewa bangunan ataupun,

4. Salinan geran bangunan kedai yang digunakan, (Extract Of Title) dari Jabatan Tanah Dan Survei/salinan surat jual beli (sale purchase agreement), berserta surat kebenaran sewaan dari pemilik bangunan.

5. Cop nama perniagaan yang bakal digunakan.

* Ambil perhatian, sila semak dahulu nama syarikat yang bakal digunakan di kaunter Pendaftaran Perniagaan Pejabat Daerah untuk mengelakkan pertindihan nama syarikat.

Bagi setiap pendaftaran perniagaan yang diluluskan,

  • Sijil Pendaftaran akan dikeluarkan oleh Pejabat Daerah dengan bayaran RM 50.00.
  • Setiap Ekstrak perniagaan yang dikeluarkan dengan bayaran RM 2.00 


Untuk keterangan lanjut sila hubungi talian berikut:

Pejabat Daerah Miri
(Tel: 085-419837)

Pejabat Daerah Marudi
(Tel: 085-755211)

Pejabat Daerah Subis
(Tel: 085-719002)

Pejabat Daerah Telang Usan
(Tel: 085-779422)

Pejabat Daerah Beluru
(Tel: 0111-8184523)