Sarawak ID|Register
Polls

Vision Mission

BAGAIMANA KAMI BOLEH MEMBANTU

Visi & Misi

Visi
Bahagian Miri Yang Maju Dari Segi Sosio-Ekonomi Menjelang 2030


Misi
Memajukan Pembangunan Sosio-Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat Didalam Bahagian Miri