Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Pengenalan Subis

DAERAH SUBIS

Dapat dihubungi terus melalui perjalanan darat selama lebih kurang 45 minit (48 km jalan persisir pantai & 68 km jalan Bintulu-Miri) dari bandaraya pelancongan Miri, juga boleh dihubungi melalui jalan sungai melalui laut daripada Miri memakan masa 2-3 jam (kini jarang digunakan), merupakan antara lokasi persinggahan popular sebelum meneruskan perjalanan ke Suai, Niah dan Bintulu. Amnya Daerah Kecil Sibuti terkenal dengan tanaman kelapa sawit yang merupakan mercu tanda daerah kecil ini, dan juga terkenal dengan hasil produk sungai dan laut, sayuran hutan, buah-buahan yang segar dan menyihatkan.

Profail Daerah Subis
Keluasan Daerah : 4,707.1 km2
Bahagian : Miri
Keluasan Daerah Subis : 842.47 km2
Jarak dari Bandar Miri : 47.4 km
Jarak dari Pekan Niah/Batu Niah : 38.1 km
Jarak dari Samalaju (SCORE) Bintulu : 95 km
Jumlah Penduduk Daerah Kecil Sibuti, Bekenu (Banci Penduduk Tahun 2010) : 13,005 orang
Jumlah Penduduk Daerah Kecil Sibuti, Bekenu (Profail Daerah) : 20,333 orang

Pecahan Kaum/Etnik

Iban

= 4,699 orang

Bidayuh

= 76 orang

Kedayan

= 5,334 orang

Cina

= 486 orang

Melanau

= 355 orang

Lain-lain

= 29 orang

Bukan Warganegara

= 320 orang

Bilangan Kampung/Rumah Panjang

Kampung Melayu

= 38

Kampung Cina

= 3

Rumah Panjang

= 44

Bil. pintu/isirumah

= 3,453

Bilangan Ketua Masyarakat/Ketua Kaum

Ketua Masyarakat

= 9 orang

Ketua Kaum

= 71 orang

Kegiatan Ekonomi Penduduk

Perladangan

Pertanian

Nelayan

Pelancongan

Berniaga Kecil-kecilan

Peruncitan

Keunikan

Aktiviti Pelancongan (homestay) Bungai / Kuala Sibuti

Akitiviti Makan Tahun (Kedayan)

Taman Marin Sibuti dan Taman Negara Lambir

 

 

Pejabat Pentadbiran Daerah Subis
Residen Bahagian Miri : Encik Abdul Aziz Bin Haji Mohd Yusuf (Pemanku Residen)
Pegawai Daerah Subis : Haji Jamalie Bin Haji Busri

Politik
1)   YB Encik Lukanisman Bin Awang Sauni (Ahli Parlimen P.218 Sibuti)
2 )  YB Datuk Hajah Rosey Binti Haji Yunus (ADUN N.71 Bekenu)
      Menteri Muda Wanita dan Pembangunan Kanak-Kanak
3)   YB Encik Ripin Bin Lamat (ADUN N.72 Lambir)

Pejabat / Agensi Kerajaan Negeri
Pejabat Daerah Subis
Majlis Daerah Subis
JKR Water Work
Jabatan Pertanian
Jabatan Saliran Dan Airan

Pejabat / Agensi Kerajaan Persekutuan
Polis Diraja Malaysia
Pejabat Pelajaran Daerah Subis
Jabatan Pendaftaran Negara
Depo Tahanan Imigresen
Klinik Kesihatan Sibuti
KEMAS
SMK Bekenu
SMK Luar Bandar
SK Bekenu
SJK Chung Hua Sibuti

Lain-Lain Pejabat / Agensi
FELCRA Berhad
POS Malaysia Berhad
GIAT MARA
MPOB

Bekas Pegawai Tadbir Sarawak Sibuti, Bekenu
Johari Bin Bujang
Francis Nyurang Ding
Hussain Mohamad
Husini Bin Bakir (1996 - 1997)
Boniface Intang Apat (1997 - 1998)
Julaihi Bin Kadir (1998 - 2006)
Denis Ukong Langub (2007)
Awang Jaapari Bin Awang Narawi (2008 - 2009)
Ali Bin Abdullah (2010 – 2013)

Ashard Bin Samshu (2013-2015)

Haji Husini Bin Haji Bakir (2015-2017)

Minggu Anak Jampong (2017- Aug 2018 Pemangku Pegawai Daerah)

Haji Jamalie Bin Haji Busri (Aug 2018 - Sekarang)

 

Alamat Pejabat

Pejabat Daerah Subis,

98150 Bekenu, Sibuti,

Miri, Sarawak